อ่านค่าผลการตรวจตับ

posted on 03 Feb 2009 11:18 by lirinyong in Healthy

ช่วงที่ที่บริษัทอยู่ในช่วงต้นปี ก็เข้าสู่การตรวจร่างกายประจำปีกัน เสร็จแล้วก็จะได้ผลการตรวจร่างกาย แล้วแต่ละคนเอาการตรวจออกมาโชว์กัน 55...ไม่ต้องห่วงโรคฮอต ฮิต ก็คือผลตรวจที่เกี่ยวกับตับ เลยเอาผลการอ่านตับมาให้ดูกันจ้า

ค่าตัวเลขการตรวจตับ

AST หรือ SGOT คือเอนซัย์ที่ประกอบด้วยโปรตีนที่ตับสร้างขึ้น มีค่าปกติอยู่ที่ตัวเลขไม่เกิน 40 mg/dl เอนซัยม์ตัวนี้อาจหลั่งสูงกว่าปกติเมื่อตับทำงานผิดปกติอันเกิดจาก เครียดเรื้อรัง พักผ่อนไม่พอจนเกิดอาการอ่อนเพลีย ดื่มสุราจัด โรคโลหิตจางเรื้อรัง ไขมันจับตับ ไขมันและ/หรือน้ำตาลในเลือดสูงอย่างเรื้อรัง มะเร็งตับ โรคดีซ่าน และการใช้ยาบางชนิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ เป็นต้น การแก้ไขก็คือลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาดังกล่าวโดยเร็วแล้วค่า SGOT ก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว หรือปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาโรคเหล่านั้นให้หายขาดโดยเร็ว

ALT หรือ SGPT คือเอนซัยม์ที่ประกอบด้วยโปรตีนที่ตับสร้างขึ้น มีค่าปกติอยู่ที่ตัวเลขไม่เกิน 40 mg/dl เอนซัยม์ตัวนี้อาจหลั่งสูงกว่าปกติเมื่อเกิดอาการผิดปกติขึ้นที่ ตับ หัวใจ ไต กล้ามเนื้อลาย ซึ่งทางการแพทย์สามารถใช้ค่า SGPT ติดตามผลทางพยาธิสภาพที่เปลี่ยนแปลงของอวัยวะเหล่านั้นได้
ในกรณีที่วัดค่า SGOT ปกติแต่ค่า SGPT สูงกว่าปกติอาจวินิจฉัยได้ว่าตับปกติ แต่อาจเกิดอาการผิดปกติขึ้นที่หัวใจ ไต หรือกล้ามเนื้อลายได้ครับ ทางที่ดีควรพบแพทย์เพื่อตรวจให้ละเอียดจะดีกว่า

Alkaline Phosphatate เป็นเอนซัยม์ที่ประกอบด้วยโปรตีนที่ตับสร้างขึ้นเช่นเดียวกัน ค่าปกติอยู่ระหว่าง 38 - 126 เอนซัยม์ตัวนี้พบได้ในเซลล์ทั่วไปในร่างกาย เมื่อไหร่ที่มีพยาธิสภายผิดปกติเกิดขึนในร่างกายเอนซัยม์ตัวนี้จะมีค่าสูงได้

ทั้ง SGOT(AST) SGPT(ALT) และ ALK phos. คือ indicator ที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อใช้ติดตามการทำงานของอวัยวะต่างๆว่าทำงานได้ปกติดีหรือไม่ ควรจะตรวจค่าเหล่านี้ทุก 6 เดือนยิ่งอายุมากยิ่งควรตรวจให้บ่อย

 

การอ่านผลการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  

HBsAg เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส ตับอักเสบชนิด B ว่ามีในเลือดหรือไม่

- ถ้ารายงานว่า  HBsAg -ve ก็คือปกติ หรือไม่มีเชื้อนี้ในเลือด
- ถ้ารายงานว่า HBsAg +ve ก็คือพบว่า มีเชื้อนี้ในเลือด  ซึ่งต้องดูว่าจะเป็นประเภทไหนดังต่อไปนี้

o    พวกที่มีเชื้อ และ มีอาการอักเสบฉับพลันของตับชัดเจน (เช่นมีไข้ท้องอืดตาเหลืองตัวเหลือง และมีค่าเอ็นไซม์ต่างๆของตับผิดปกติ) รวมทั้งอาจจะมีประวัติเพิ่งสัมผัสโรคมา ก็จัดเป็นพวกที่ กำลังเป็นไวรัสตับอักเสบชนิด B พวกนี้ถ้าได้รับการรักษา ด้วยการพักผ่อนให้พอเพียง ส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติได้ และเชื้อจะหมดไปจากเลือดภายในหกเดือน และจะมีภูมิต้านทาน (HBsAb) เกิดขึ้นมาแทน และจะไม่เป็นโรคนี้อีกต่อไป แต่ถ้าหกเดือนแล้วยังไม่หาย ก็จะกลายเป็นพวกพาหะ หรือ พวกตับอักเสบเรื้อรัง ต่อไป

o    พวกที่มีเชื้อ แต่ไม่มีอาการใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งผลการตรวจเอ็นไซม์ของตับปกติ พวกนี้เรียกเป็นพาหะ (Carrier) (ดูเรื่อง LFT ข้างล่างประกอบอีกที) พวกนี้ไม่มีอันตราย แต่ต้องระวังเชื้อจะติดต่อไปยัง คู่สมรสได้หรือ ถ้าเป็นหญิงก็ จะมีเชื้อผ่านไปลูกได้ และถ้ากินเหล้าหรือตรากตรำอาจจะเกิดตับอักเสบขึ้นมาภายหลังได้ แต่ก่อนพวก พาหะตับอักเสบบีนี้ จะไม่มีการรักษาเฉพาะ (มีหายไปเองได้บ้างบาวส่วน) แต่ปัจจุบัน มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อใช้ยาให้ภาวะนี้หายไปได้มากขึ้น ซึ่งต้องติดตามกันต่อไป  (หมายเหตุ - กรณีที่เป็นพาหะ ที่เจาะเลือดเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะมีประวัติ คล้ายตับอักเสบมาก่อนไม่เกินหกเดือนอาจจะ ไม่ใช่พาหะก็ได้ อาจจะเป็นพวกตับอักเสบ ที่กำลังหายแต่เชื้อยังไม่หมดไป ควรรอจนครบหกเดือนแล้วเจาะซ้ำอีกครั้ง ถ้ายังพบเชื้ออยู่ จึงจัดเป็นพาหะนำเชื้อตับอักเสบ)

o    พวกที่มีเชื้อ และยังไม่มีอาการอะไร แต่อาจจะพบมีค่าเอ็นไซม์ของตับสูงผิดปกติ หรือ มีประวัติเคยเป็นตับอักเสบเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง พวกนี้จะจัดเป็นพวกที่เป็นตับอักเสบเรื้อรัง พวกนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบรุนแรงกลับขึ้นมาอีก หรือ เกิด ภาวะตับแข็ง ตลอดจนมะเร็งตับได้ง่ายกว่าคนปกติมาก พวกนี้ถ้าจำเป็นอาจจะต้อง รับการวินิจฉัยด้วยการเจาะเอาเนื้อตับมาตรวจ (Liver Biopsy) และพิจารณาให้ Interferon เพื่อการรักษา (ราคาแพงมาก)    

HBsAb ตัวนี้เป็นการตรวจหาระดับ ภูมิต้านทานต่อเชื้อตับอักเสบชนิด B

o    ถ้ารายงานว่า HBsAb -ve ก็คือ ไม่มีภูมิต้านทานต่อเชื้อนี้ในเลือด และถ้าไม่มีเชื้อ (HbsAg) ด้วย และไม่เคยมีประวัติได้รับวัคซีนมาก่อน ถ้าอยากจะป้องกันโรคนี้ไว้ ก็ให้วัคซีนป้องกันตับอักเสบได้ รวมสามเข็ม จะมีผลป้องกันได้ตลอดไป  

o    แต่ถ้าเคยมีประวัติได้รับวัคซีนนี้มาครบสามเข็มแล้ว แม้ว่าการตรวจ จะไม่พบระดับภูมิต้านทานนี้ อายุรแพทย์ และกุมารแพทย์หลายท่าน ยังคงแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพิ่ม เนื่องจากมีการศึกษา และรายงานว่า แม้ระดับภูมิต้านทานจะต่ำกว่า ระดับที่เราจะตรวจพบได้ แต่ก็ยังคงเพียงพอต่อการป้องกันโรค

o    ถ้ารายงานว่า HBsAb +ve พวกนี้ดี คือมีภูมิต้านทานต่อเชื้อนี้แล้ว และจะไม่เป็นโรคนี้อีก พวกนี้อาจจะเกิดจากเคยฉีดวัคซีนนี้ครบแล้วมาก่อน หรือเคยเป็นโรคนี้แล้วหายไปแล้ว หรือ บางคนเคยรับเชื้อและหายไปเองโดยไม่รู้สึกตัว  

 

edit @ 3 Feb 2009 11:37:00 by a-u-y

Comment

Comment:

Tweet

#31 By (101.108.145.65|101.108.145.65) on 2015-01-08 11:03

ค่า sgot 76  ค่า sgpt 63 อัตรายไม่ครับ

#30 By (1.0.197.1|1.0.197.1) on 2014-11-11 10:05

ผลตรวจประจำปี SGOT 31 , SGPT 44
หมายความว่าอย่างไร รบกวนด้วยครับ

#29 By โฟม (61.91.102.130) on 2013-10-21 15:19

TyWIKz <a href="http://jcisbihymvvi.com/">jcisbihymvvi</a>, unnojwkweitz, [link=http://flpvonmnimtp.com/]flpvonmnimtp[/link], http://wrlkruyizbrf.com/

#28 By EeFuhVjxSgMFSaUVTPE (103.7.57.18|95.69.129.97) on 2013-03-26 22:39

You are looking for resume writing samples or how to write a resume? Or you wish to receive professional resume writers review? Visit Exclusive resume firm exclusiveresume.com and you will learn all needed information and also a dependable company from which you can buy CV produced by expert resume writers.

#27 By link (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-11-23 09:18

The critical essays performing develops mind. However, if you order customized research papers at the english writing service best-writing-service.com, that can improve the writing skills also. So, this good to write sample essay or just buy it.

#26 By custom academic papers (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-09-03 15:08

กรณี ที่ ค่า SGOT  เท่ากับ 30 แต่ ค่า SGPT เท่ากับ 45  หมายความว่าปกติหรือผิดปกติครับ ช่วยตอบด้วยครับ กังวลมาก

#25 By Kameo (103.7.57.18|101.108.70.242) on 2012-08-26 21:25

กรณี ที่ ค่า SGOT  เท่ากับ 30 แต่ ค่า SGPT เท่ากับ 45  หมายความว่าปกติหรือผิดปกติครับ ช่วยตอบด้วยครับ กังวลมาก

#24 By Kameo (103.7.57.18|101.108.70.242) on 2012-08-26 21:22

Your good enough issue connected with this good post comes side by side with the thesis topics. Thus, you could even perform for thesis service.

#23 By buy dissertation (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-22 04:49

Students in the whole world order custom writing services and custom writing at the paper writing service. They know about the academic papers writing from the essay writing services.

#22 By buy essays cheap (193.105.210.41) on 2011-11-28 16:22

You created a kind of masterpiece text to help different people with their term paper writing tasks, I opine. Even the assignment writing services will not have a possibility to compose such hot good essay.

#21 By term paper (193.105.210.41) on 2011-11-23 16:18

Different scholars can’t know where to find the format thesis just about this good post. So, I could suggest your supreme issue. But some of them will get the dissertation.

#20 By dissertation writing (91.212.226.143) on 2011-11-23 09:16

The essay writing about this good post, students will find at the writing services. Purchase the pre written essay or custom essay about this good post.

#19 By essay writing (193.105.210.41) on 2011-11-22 06:43

You are apparently, a real master of dissertation form about this topic creating but when you like to choose the dissertation, I would advice you to find the best one.

#18 By buy thesis (91.212.226.143) on 2011-11-21 09:03

Yeah no doubt very considerate for the readers! Most of the posts in the blog set off with expert comprehension... Thanks for the intelligence! None of the writing services could afford such an befalling, all they can do is to make me buy an essay which are not novel. The only thing you've got to know trying to make an definite function is that you can buy term papers or buy research paper about all.But remember, to make investigation about this topic is not an easy task. Thanks.

#17 By buy an essay (193.105.210.41) on 2011-11-15 00:58

That topic is good! Thence scholars not have to finish the custom essays or just custom term papers by their own, they could use your support.

#16 By term papers (193.105.210.41) on 2011-11-13 05:56

Have no enough cash to buy a car? Do not worry, because it's achievable to take the personal loans to resolve such problems. So take a consolidation loan to buy all you require.

#15 By home loans (91.212.226.143) on 2011-11-09 11:30

ผมมีค่า sgot = 357 โอกาสเป็นโรคมะเร็งหรือไม่

#14 By (61.7.188.168) on 2011-09-25 08:37

เนื้อหาดีครับ เข้าใจได้ง่าย

#13 By ชายคาพักกาย (202.94.73.23) on 2011-08-15 08:33

ผมตรวจมา SGOT 19 SGPT 18 หมอบอกว่าปกติครับ

ผมกังวลใจเพราะผมทานยา มาเยอะมากครับ รักษาสิว เครียดรักษามาหลายที่มาก

ครั้งนี้ ผมถึงว่ารอดตัวไป ยาRoaccutane ลดหน้ามัน หายสิวอย่าไปกินเลย หายมันหายเอง ดีกว่า

เราเป้นเต็มหน้า เรา กินหายจิง ก็กลับมาเป้นอีกครับ

ถ้าทุกข์ใจอะไร รับปรึกษานะครับ jirakit_otopman@hotmail.com
<ชื่อโอครับ>

#12 By โอ (124.120.181.170) on 2011-05-18 18:15

ผม ค่า SGPT สูงถึง 400 เป็นไปได้ไหมครับ
ต้องทำอย่างไรดี
ต้องรักษาตัวอย่างไรครับ กังวลมาก

#11 By pachara (202.183.217.18) on 2011-03-04 09:00

ตรวจค่า SGOT ได้ 14 SGPT ได้48 แสดงว่าตับอักเสบหรือไม่ อันตรายแค่ไหน วิธีรักษาอย่างไร ช่วยตอบด้วยคับ สูง 168 หนัก 70

#10 By คนที่กังวล (118.173.149.181) on 2011-01-28 13:23

ของผมsgpt145gสูงกว่าปกติครับ

#9 By แม็ก (180.183.171.124) on 2011-01-15 16:44

.HBsAg ได้ผลคือ Negative
.Anti-HBc ได้ผลเป็น Negative เช่นกัน
หมายความว่าอย่างไรคะ รบกวนด้วยค่ะ
v
v
v
HBsAg หาเชื้อในร่างกายค่ะ Negative ก็แปลว่าไม่มีค่ะ
Anti-HBc หาตัวต้านเชื้อไวรัสตับอักเสบค่ะ
ถ้าNegก็แปลว่าไม่มี...

ถ้าไม่มีเชื่อ ไม่มีตัวต้านเชื้อ>>ให้ไปฉีดวัคซีนค่ะ

#8 By Lonly_Project (61.7.156.154) on 2010-10-15 22:44

Lw1sdY <a href="http://zikuanbctfng.com/">zikuanbctfng</a>, [url=http://wsifgaojfkju.com/]wsifgaojfkju[/url], [link=http://ispiclnlhwmu.com/]ispiclnlhwmu[/link], http://djcpntufqrfm.com/

#7 By dgfpozrw (61.30.72.199) on 2010-09-20 11:31

ถ้าคุณหมอตรวจแค่ 2 ตัวนี้ล่ะคะ
1.HBsAg ได้ผลคือ Negative
2.Anti-HBc ได้ผลเป็น Negative เช่นกัน
หมายความว่าอย่างไรคะ รบกวนด้วยค่ะ

#6 By ผู้รอคอย.. (182.52.107.111) on 2010-09-05 21:33

ตรวจผลตับค่า -75 unit ถือว่ามากไหม
และมีวิธีลดได้อย่างไรบ้าง

#5 By chettha Inthonthap (114.128.167.7) on 2010-04-12 08:38

ตรวจหลังสุด sgot 39 sgpt 63 ต้องทำไงครับ สูงไม่ถึง 170 แต่น้ำหนัก 70

#4 By nuk (180.180.98.210) on 2009-11-22 16:30

555

#3 By a-u-y on 2009-02-04 16:07

เอ่อ entry นี้ัมาแหวกแนว ไม่ใช่แนว it แฮะ

#2 By Snare on 2009-02-04 08:39

เพียงแค่ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงต่อวันในการทำงาน โดยเพื่อนๆ สามารถเลือกช่วงเวลาในการทำงานได้เอง (Part Time)
เพื่อนๆ ก็สามารถมีรายได้วันละประมาณ 500 บาท บางวันอาจได้มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของงานที่เพื่อนๆ ทำ
ลักษณะงานเป็นเพียงการโพสข้อมูลทางเว็บบอร์ดต่างๆ ที่กำหนดให้เท่านั้น & สามารถรับงานไปทำที่บ้านได้
ส่วนรายได้นั้นจะใช้วิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือสามารถมารับด้วยตนเองก็ได้ค่ะ
กรุณาจดหมายเลขนี้เพื่อเข้ามารับเอกสาร 36460
สอบถามรายละเอียด โทร. 080-5634817
http://www.geocities.com/kutedoll4you
"อย่าปิดโอกาสตัวเองเพราะความเชื่อ เก่าๆ นะคะ"

#1 By roseberry (203.131.212.67) on 2009-02-03 16:15