Array ของ PHP

posted on 10 Mar 2009 21:49 by lirinyong in Programming

ช่วงนี้ที่ทำงานได้ทำเกี่ยวกับ Array อยู่บ่อยๆ (แต่ขอบอกตามตรง ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ …^_^) แต่โดยเนื้องาน บางทีก็เลี่ยงไม่ได้ด้วยซิ พอได้ทำงานกับ Array ก็เลยได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลแบบ Array มาเก็บไว้จ้า

Array คือ ชุดของตัวแปรที่แสดงอยู่ในรูปของลำดับที่ เพื่อใช้สำหรับเก็บค่าข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

Array 1 มิติ เป็นการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่เรียงต่อกันไปเรื่อยๆ ดังรูป

 

[0]                                 [1]                                 [2]

Mango Pineapple Coconut
  

ที่นี้เรามารู้วิธีการนำเอา Array พวกนี้ไปใช้งานดีกว่า….ซึ่งถ้าเป็นการใช้งาน Array โดยทั่วๆ ไป คิดว่าหลายๆ คนคงเคยเห็นมาบ้างแล้ว เอาแบบแตกต่างมั่ง ฮ่าๆ เป็นการใช้งานการจัดเก็บ Array โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล

 

ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสำหรับ ในบางกรณีที่เราไม่ต้องการติดต่อกับฐานข้อมูลทุกครั้ง (ไม่ต้องการ Query ตลอดเวลา) เราก็เลย ทำการ Query ข้อมูลเพียงครั้งเดียว แล้วเก็บค่าของข้อมูลไว้ใน Array แล้วเวลาที่ต้องการใช้งานก็แค่ทำการวนลูป เอาค่าข้อมูลออกมาใช้ วิธีการนี้จะทำให้ไม่เกิด Process มากๆ ในกรณีที่เราต้องการเน้นเครื่องความเร็วสำหรับ Process นั้นๆ จ้า

  การจัดเก็บข้อมูลลง Array                             


 
$sqlSelectESP     = "select * from esp_smtp_tbl where smtp = '$smtp'";                            
$querySelectESP = mysql_query($sqlSelectESP) or die ("Can't query sqlCheckESP :".mysql_error());                           
$i = 0;                                
                                           
                           
While($LineESP = mysql_fetch_assoc($querySelectESP)){                                               
                $array_esp[$i] = array("$LineESP['esp'],$LineESP['smtp'],$LineESP['amount']");                                                                  
              $i ++;                           
}           


การนำข้อมูลของ
Array
ออกมาใช้       

foreach($array_esp as $value){               
           echo $esp_value    = $value[0]; 
                
           echo $smtp_value   = $value[1]; 
                
           echo  $amount_value = $value[2];
    
}
     

echo “<pre>”;   
echo $array_esp;
   
echo “</pre>”;
    

var_dump($array_esp);
     

โดยหลักการทำงานตามแบบ Array 1 มิติ ข้างต้นเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ Array หลายๆ มิติ ได้เหมือนกันค่ะ ไม่ยากเลยใช่มั้ย ^_^
 

 

edit @ 10 Mar 2009 21:59:10 by a-u-y

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ แต่อยากให้แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ array หลายมิติค่ะ ^^

#2 By เสาวภา (183.89.35.196|183.89.35.196) on 2015-04-07 02:55

ขอบคุณครับ

#1 By ต้น (58.8.175.3) on 2009-06-23 14:43